500 lei
În stoc

Compus pe baza de amoniu cuaternal cu efect rapid antibacterial si algicid, avand ca scop

principal prevenirea si eliminarea bacteriilor si algelor din apa pentru piscina.

DOZARE ŞI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:

Tratament initial: 2 L. de Algicid cu Limpezire la fiecare 100 m³ de apa.

-Tratament de intretinere: Adaugati 0,5 L. de Algicid cu Limpezire pentru fiecare 100m³ de apa

saptamanal. Tratamentul initial trebuie repetat de cate ori apa nu este transparenta. Aceste

doze sunt pur informative si pot fi modificate in functie de caracteristicile piscinei si ale climei.

Puneti doza necesara de Algicid cu Limpezire intr-un vas cu apa iar amestecul obtinut trebuie

eliberat pe toata suprafata piscinei. Algicid cu Limpezire trebuie adaugat cand nu sunt inotatori

inpiscina si preferabil seara.

Utilizare până la (DLU)/numărul lotului (B): vezi flacon. Utilizați biocidele în siguranță.

IDENTIFICARI DE PERICOLE ȘI SFATURI DE PRUDENTA:

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte

pe termen lung.

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta

produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi dispersarea în mediu. A se purta mănuși

de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de

protecție a feței/protecție a auzului. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă

timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se

poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunaþi imediat la un CENTRU DE INFORMARE

TOXICOLOGICÃ sau un medic. Aruncaţi conţinutul/recipientul la în conformitate cu sistemul de

colectare selectiva aplicat in municipiul dvs.

Algacid/dezinfectant. Lichid. Tratarea apei din piscine. Utilizarea conform instricșiunii de

utilizarea a produsului.

Пока не было вопросов.